Antoni Lacinai om att moderera generella ämnen

Antoni Lacinai är en uppskattad  talare, moderator och coach som vi pratade med inför senaste numret av Moderatorn har ordet. Där skriver vi om skillnaderna mellan att vara “expertmoderator” och “generell moderator” och ställde några frågor till Antoni på ämnet.

När skulle du säga att det passar bäst med en expertmoderator respektive en generell moderator?

En expertmoderator lämpar sig bäst när ämnet är supersmalt och publiken är lika spetsig i sin nördiga kompetens. Där kan en generell moderator få problem. Det hände mig en gång när jag ställde en fråga inom ett smalt tekniskt fält, som tydligen just var besvarad vilket jag missade, och jag fick bara skratta och lägga mig platt. Lagom pinsamt.

En generell moderator är bättre i alla andra sammanhang. Den personen ska självklart vara påläst, men hamnar inte i risken att kunna ”för mycket” vilket en expertmoderator lätt gör, där den själv vill briljera i ämnet.

Antoni Lacinai

Vad ser du för fördelar och fallgropar för moderatorn själv? Och för kunden?

Eftersom jag är en generell moderator så har jag glädjen att moderera de mest skilda ämnena, och det som är fördelen med ett proffs är förmågan att snappa upp det viktiga i ett ämne och sedan ställa korta öppna frågor, gärna med någon följdfråga som visar att moderatorn inte bara åker dit utan att förbereda sig.

En fallgrop som många kunder ramlar i är att de hellre lägger pengar och fokus på en media-kändis än på innehållet. Vissa media-kändisar är förvisso riktigt bra men det är ingen garanti, och de tar också mer betalt. En annan fallgrop för kunden är att de snålar in och tar en internanställd. Ibland är det helt rätt (och jag har själv varit en sådan i flera år när jag var anställd), men i vissa sammanhang saknas en nödvändig objektivitet och där kan en generell moderator ställa mycket mer naiva frågor som är högrelevanta för deltagarna än vad en internmoderator kan göra.

Hur ska man tänka för bästa resultat?

För arrangören handlar det om att tänka syfte, mål och inte minst målgrupp. Det här gäller för moderatorn också, och då i två plan: Dels för hela mötet och dels för varje enskild talare.  Som moderator är du inte stjärnan utan den som lyfter talaren och som gör att publiken känner att moderatorn dessutom är på deras sida. Moderatorn skapar alltså trygghet till arrangör, talare och publik.

Det händer också att arrangören glömmer bort att ta in en moderator förrän programmet är satt och det är synd, eftersom en erfaren moderator kan komma med bra tips som skapar ett bättre flow.

Vissa moderatorer som jag själv är också talartränare och det är en ypperlig kombo när man har ett internevent, för då kan man anlita moderatorn till att coacha finanschefen, VDn, säljchefer osv. Allt för att göra mötet så bra som möjligt.

Ett råd till: Snåla inte in på moderatorn. En dålig talare klarar publiken av men en dålig moderator som syns hela dagen… det blir inte bra.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vi använder information som du skickar här för att skicka ut nyhetsbrevet Moderatorn har ordet. Bocka för rutan nedan för att godkänna och klicka sedan på 'Subscribe to list' för att börja prenumerera.

Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka 'Avregistrera' i slutet på ett mail eller genom att maila info@yrkemoderator.se. Genom att klicka nedan så accepterar du dessa villkor.

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, bekräftar du att din information kommer att överföras till Mailchimp för behandling. Läs mer om Mailchimps sekretesspraxis här.


Mattias Goldmann om rollen som expertmoderator

Mattias Goldmann är hållbarhetschef på Sweco och modererar ofta seminarier om hållbarhet i och utanför Sverige. För senaste numret av Moderatorn har ordet pratade vi med honom om hur det är att moderera samtal inom specifika frågor; om att vara en “expertmoderator”.

Hur ser du på rollen som moderator?

Modererandet är, som jag ser det, den kanske svåraste och viktigaste delen i att förmedla kunskap; det är moderatorn som ska se till att information ges på den nivå och med den utformning som gör att målgruppen kan ta till sig den och använda sig av den. Jag drivs av en stor nyfikenhet och kunskapstörst som jag tror är avgörande för att moderera bra, men också av att det vi pratar om måste göra skillnad – när vi är klara ska de som lyssnar fått nya verktyg attpåverka i t.ex. klimatfrågan som jag ofta modererar kring.

Mattias Goldmann

Har du några tips för den som ska moderera ett specifikt ämne?

Med stor stolthet har jag fått moderera i många olika sammanhang och olika länder, och fått lär

a mig den hårda vägen att det är en helt annan sak att leda ett samtal i t.ex. Frankrike än här i Sverige; det som känns effektivt och resultatinriktat här upplevs som andefattigt och obildat där.

Men jag har också med tiden förstått rummets betydelse; saker som upplevs som jätteroliga och ger mig superfina utvärderingar efteråt i en fullsatt sal med taggade människor i stolarna, faller platt i en halvödslig konferensanläggning med ditkommenderad personal. Lutar det åt det senare, har jag lärt mig att oftare tacka nej.

Att vara påläst är självklart viktigt, men inte bara på själva ämnet, utan på förkunskaperna och engagemanget från åhörarna – du är där för deras skull. Går samtalet över huvudet på dem spelar det ingen roll hur trevligt man har det på scen.

Jag frågar alltid arrangören ”Vad ska ha hänt när vi är klara för att du ska vara nöjd?” och försöker få det ganska konkret. Det kan skilja sig åt mer än man tror; en positiv stämning, ökad kunskapsnivå, lagt grunden för en diskussion om x, äntligen kunna sluta diskutera y, etc.

Väldigt många samtal börjar trevande och blir spännande ungefär lagom tills tiden är slut – och sluttiden ska man alltid hålla. Dessutom tar det bara några sekunder för publiken att zooma ut om de tycker att samtalet känns lite allmänt. Därför är ”pang på” en bra metodik; undvik långa inledningsanföranden, företagspresentationer och liknande.

När ska man anlita en expertmoderator? (Och kanske – när ska man inte göra det?)

Om det på denna planet fortfarande finns någon som tycker att generell motivering och mer av tävlingsinstinkt är vad en konferens ska ge, så finns det avdankade idrottsstjärnor att välja och vraka mellan. I Putins Ryssland är det säkert helrätt, medan jag tror att de flesta organisationer i Sverige har större nytta av någon som direkt och på djupet kan relatera till de utmaningar man står inför. Det betyder i väldigt många fall att man INTE ska välja en sån som mig, eftersom jag – som de flesta andra – bara är expert på några få områden. Men gäller det klimat, energi, hållbarhet, transporter, då är jag rätt och ungefär lika brett spektrum fast inom andra områden uppvisar andra expertmoderatorer

Vad ser du för risker med att anlita en expertmoderator istället för en generell?

Tre huvudsakliga risker ser jag med expertmoderatorn:

  1. Hen vet för mycket för sitt eget bästa, och samtalet blir för faktatungt och går över huvudet på delar av publiken.

  2. Hen har, har haft eller har uppfattats ha en egen agenda som försvårar ett neutralt samtal. Tex är det knepigt att anlita någon som kallas för ”Etanoljesus” i ett objektivt samtal om biodrivmedel.

  3. Hen är föredetting. Experter som modererar är ofta sådana som tidigare var aktiva, men inte är det längre, och då riskerar kunskapen, kontakterna och historierna att ha samlat på sig en del damm.

Allt detta går att undvika, men visar att man också inom expertmoderatorer måste ställa följdfrågor!

Och vice versa – vad ser du för risker med att anlita en generell moderator?

En generell moderator ger ett generellt, allmänt samtal med självklara kunskapsluckor som för en initierad publik gör att man inte får särskilt mycket matnyttigt med sig. Många har efter många år i rampljuset ett stort behov av att lyfta fram sig själva – vilket kan vara kul om arrangören vill imponera på publiken med att ha haft råd att köpa någon som är känd från teve, men är mindre bra om det är sakfrågorna som ska stå i centrum.

Hur ser du på framtiden och ditt moderatorskap?

I min nya roll som hållbarhetschef på Sweco är det inte självklart att jag kommer att kunna moderera lika ofta som förut – jag kommer bara att tacka ja när jag ser att det tillför kunskap för mig och min organisation.

Men genom åren har jag fått moderera framför allt inom klimat, energi och hållbarhet, där jag tycker att jag bottnar rätt väl. Det tror jag är viktigt, och jag är glad att trenden med kändis-moderatorer verkar vara på tillbakagång. Att man är känd från teve, en stor idrottsprofil eller liknande är verkligen ingen garanti för att man är en bra moderator!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vi använder information som du skickar här för att skicka ut nyhetsbrevet Moderatorn har ordet. Bocka för rutan nedan för att godkänna och klicka sedan på 'Subscribe to list' för att börja prenumerera.

Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka 'Avregistrera' i slutet på ett mail eller genom att maila info@yrkemoderator.se. Genom att klicka nedan så accepterar du dessa villkor.

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, bekräftar du att din information kommer att överföras till Mailchimp för behandling. Läs mer om Mailchimps sekretesspraxis här.