Maria Strömberg om den nya möteskulturen

Inga fler fakirtåg till tidiga möten

Maria Strömberg är avdelningschef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg, som arbetar för att skapa förutsättningar för regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan.

Vilka fördelar/nackdelar kan ett digitalt event eller möte ha jämfört med ett fysiskt?

Fördelen är att de flesta slipar sina inspel och blir mer tydliga, och det blir inte så mycket kringsnack. Med det skapas mer tid för de viktiga inspelen, alternativt kan man korta tiden för eventet och bli mer effektiv. Ytterligare en fördel är att kunna spela in så att fler kan se i efterhand och spridningen bli större.

Nackdelarna är att eventet kan upplevas som stelt och opersonligt om föredragshållare är ovana och mötet är mindre interaktivt. Det är svårt att läsa av stämningen i mötet. Det krävs en moderator som bjuder in till samtalet och involverar.

Värdefulla insikter så långt kring den digitala omställningen av event och möten? 

Det krävs mer planering och förberedelser än man tror och att man alltid ska ta höjd för teknikstrul.  Vi behöver tillsätta flera olika roller som vi inte tidigare var vana vid, till exempel en teknikansvarig och att kolla kommentarer och frågor på Teams/Skype.

Även ett mindre möte kräver en aktiv moderator som skapar ett lugn i mötet genom att fördela ordet och ha en tydlig agenda. Pausa oftare för att släppa in frågor så att alla kommer till tals.

 

Även ett mindre möte kräver en aktiv moderator som skapar ett lugn i mötet genom att fördela ordet och ha en tydlig agenda.

Hur tänker ni framåt kring att genomföra digitala event och möten?

Jag tror att vi i högre utsträckning kommer fortsätta att ha fler digitala möten internt och externt, men också vissa events. Vi har många internationella samarbeten och kontakter och vi ser att de funkar väldigt bra även nu digitalt.

Vi kan till och med arrangera studiebesök digitalt, som en del i att koppla ihop internationella potentiella kunder med till exempel västsvenska miljöteknikföretag. Vi är nu igång med att producera digitala studiebesök för att passa på att testa det som ett verktyg för att nå fler nu under pandemin, men jag tror att de kommer att finnas kvar framöver. På så sätt minskar vi resor och klimatpåverkan i vårt arbete.

Men det är inte bara de internationella resorna som kommer att minska. Att ta ett tåg till Stockholm kvällen innan ett möte eller det tidiga fakirtåget för att hinna till ett möte kl 09 kommer inte att hända särskilt ofta framöver. Nu förväntar sig alla att kunna delta över länk istället.


Prenumerera på Yrke: Moderators nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Moderatorn har ordet för våra och andras erfarenheter och tips och råd, både för moderatorer och arrangörer.

Vi använder information som du skickar här för att skicka ut nyhetsbrevet Moderatorn har ordet. Bocka för rutan nedan för att godkänna och klicka sedan på 'Subscribe to list' för att börja prenumerera.

Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka 'Avregistrera' i slutet på ett mail eller genom att maila info@yrkemoderator.se. Genom att klicka nedan så accepterar du dessa villkor.

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, bekräftar du att din information kommer att överföras till Mailchimp för behandling. Läs mer om Mailchimps sekretesspraxis här.